Rongbuk Explorer
Referat af weekendsamling 05-06.02 2005

Weekendsamlingen blev holdt hos Jacob i Albertslund, og idet vi først påbegyndte mødet ud på eftermiddagen holdt vi os temmelig tæt til dagsorden:

Lørdag:

 • Gran Paradiso: Vi havde besluttet at åbne denne tur for andre interesserede og havde forespurgt Morten Behr, Per Bager, Erik Storm og Christian Schacht. Morten havde ikke meldt tilbage, Per var muligvis interesseret men noget lunken på ideen, Erik havde pænt takket nej til tilbuddet og Christian havde sagt ja. Vi var således umiddelbart tre på turen, men det skulle afklares om Christian fortsat ville være med hvis vi kun blev tre. Sideløbende skulle det undersøges om der kunne skaffes en fjerdemand. Jacob ville forsøge at kontakte Morten igen og Jan ville prøve at høre Martin Oleksiewicz. Vi venter med at bestille plads på flyet indtil deltagerantallet er nærmere kendt.
 • Løbetræning: I den forgangne måned havde Jan løbet 5 gange og Jacob havde løbet 8 gange. Målsætning for februar er for både Jans og Jacobs vedkommende 2 gange om ugen. Evt. deltagelse i halvmarathon i Berlin 3. april (Jan) og Århus Marathon 11. juni (Jacob) afklares i den kommende uge. Det besluttedes at indlægge et løb på halvmarathondistancen ved weekendsamlingen i marts.
 • Aftensmad: Jacob havde sørget for indkøb og der manglede ikke noget...
 • Rongbuk Plan A: Jan havde lavet et oplæg til en masterplan for, hvorledes dagene skulle fordeles på turen, og planen blev som sådan godkendt uden ændringer. Masterplanen (Plan A) kan ses her. Dog overvejede Jacob om man skulle udvide transitten i Abu Dhabi med et døgn så man fik en hel dag her. Jan forhører sig hos Lars om, hvad der er et se i Abu Dhabi, visumbetingelser og om det kan betale sig at bruge en dag her. Der skal på et senere tidspunkt laves en Plan B for det tilfælde at det ikke er muligt at etablere basecamp det planlagte sted.
 • Bestigningsmuligheder: Vi må i første omgang tage udgangspunkt i, at basecamp kan etableres det planlagte sted, og forventer at vi således har mulighed for at nå tre bestigninger fra basecamp, hvor vi ville focusere på disse: Dels P.6703 på den modsatte side af gletscheren (muligvis som dagtur), dels Dongfang Peak 7003m som nok vil være turens primære mål, og dels et af bjergene i Kardapu kammen. Hovedtoppen på Kardapu er efter det oplyste nok for vanskelig, men alternativt kunne en af toppene vest for hovedtoppen komme på tale. Jan dyrker disse muligheder nærmere.
 • SSH (Sprut, Snak og Høne): Resten af aftenen blev tilbragt på Hønen, herunder kom Christian også forbi og kunne bekræfte, at selv såfremt vi kun blev tre på Gran Paradiso-turen var han fortsat interesseret i at tage med.
Søndag:
 • Morgenmad: Opvågning med kaffe og juice. Friskt bagerbrød fra den lokale kunne dog ikke skaffes da der ikke fandtes en bager i nabolaget.
 • Rongbuk Plan B: Der eksisterer en mulighed for at det ikke er muligt at etablere basecamp oppe på den øvre gletscher, på grund af vanskeligheder med at få yakokserne op gennem isfaldet. I det tilfælde må vi tage os til takke med at etablere basecamp nede i Middle Camp på East Rongbuk Glacier. Vi forventer dog stadig at lave turene ud fra den oprindeligt planlagte lejr, i det tilfælde vil der blive tale om en ABC eller en High Camp, og vi forventer at staffet følger os derop når vi bemander denne camp. Dette vil dog betyde at vi efterlader BC tom, så vi bør derfor have en ekstra køkkendreng med som kan holde vagt over BC mens vi andre er oppe. Således bliver vi fem på holdet: kokken, køkkendrengen, sherpaen og os to. Den ekstra køkkendreng vil være en ekstra regning til os, men vi forventer at bureauet selv skaffer det ekstra udstyr til staffet. Til overnatning forventer vi således tre telte i BC og to i HC. Selv tager vi Jacobs store telt med der så kan fungere som vores High Camp. Konsekvenser for dagsplanen ved Plan B tager vi på et senere møde.
  Herefter blev punkterne på dagsorden flyttet om på grund af tidnød, således at de punkter der dårligst kunne udsættes blev taget først.
 • Næste weekendsamlinger: Næste weekendsamling skal afholdes 12.-13. marts, lokalitet for samlingen vil som første prioritet være Lalandia, og Jacob tager kontakt med Lund for at høre om han har et hus ledigt. Som efterfølgende prioriteter valgtes Marielyst på Falster og Sankt Helene ved Tisvilde. Den efterfølgende weekendsamling holder vi 15.-17. april, idet Jacob i mellemtiden havde fået denne weekend ledig.
 • Udstyrsliste: Ifølge dagsorden skulle vi have lavet en foreløbig udstyrsliste, men på grund af tidnød blev punktet udskudt til næste møde.
 • Inden næste møde Følgende skal afklares: Jacob: kontakt Lund for sommerhus i Lalandia, kontakt Morten Behr om Gran Paradiso, arrangement omkring Århus Marathon, tilmelding vedr. B.T. halvmarathon. Jan: Deltagelse i halvmarathon i Berlin, information om Abu Dhabi: lokaliteter, visum og konsekvenser for billetten, køkkendreng i Rongbuk, status vedr. den politiske situation i Nepal, betalingsterminer for Rongbuk, flybilletter til Milano.
 • Eventuelt: Jacob har fået weekend 14 og 15 ledig (tidligere planlagt ture til Zillertal og Söderåsen).
 • Løb: Dette var flyttet fra punkt 3 på dagsorden på grund af mulighed for tidsnød. Efter mødet blev der alligevel tid til en løbetur i Vestskoven, og de 8,8 km blev løbet på 48:01, svarende til 5:27-tempo. Undervejs blev holdt flere pauser og det dårlige resultat skyldes formodentlig de forudgående 30 timers inaktivitet.