Rongbuk Explorer
Referat af planlægningsmøde 16.01 2005

Mødet blev holdt på Streckers Café i København, og ud af en masse snak om løst og fast kunne der udkrystalliseres følgende fakta om det videre forløb:

 • Løbetræning: Ud over konkurrenceløb vi begge deltager i samt fælles løb i forbindelse med weekendsamlinger kan vi ikke forvente at løbe noget videre sammen. Jan tilstræber at løbe en ca. 20km-tur en gang om måneden.
 • Planlagte konkurrenceløb: 3. april: Jan løber ˝ marathon i Berlin sammen med Per Bager. 1. maj: Jacob løber ˝ marathon i Lyngby sammen med Christian og Lund. Evt. deltager Jan også. 11. juni: Jacob løber marathon i Århus. Evt. deltager Jan på den halve sammen med Christian.
 • Bjergtræning: Der er planlagt en femdagestur til Gran Paradiso den 3.-8. maj. Foreløbig plan over de enkelte dage kunne se således ud:
  Ti 3. maj - Fly København-Milano efter arbejdstid, herfra videre med lejet bil.
  On 4. maj - Opstigning til Rif. Vittorio Emanuelle
  To 5. maj - Bestigning 1
  Fr 6. maj - Bestigning 2
  Lø 7. maj - Evt. bestigning 3, nedstigning og overnatning/fejring i Aosta
  Sø 8. maj - Tilbage til Milano, herfra fly til København.
  Bestigningsmuligheder: Ciarforon 3642, La Tresenta 3609, Gran Paradiso 4061, Becca di Monciair 3544.
 • Klippetræning: Der planlægges en weekendtur til Harzen 3.-5. juni med afgang København fredag lige efter arbejde og ankomst Harzen ved midnatstide, bivuakering. Om lørdagen klatring på Treppensteingrat (8 reblængder, godt 200 meter) og om eftermiddagen indkvartering på et gasthaus og planlægningsmøde. Søndag morgen en løbetur og returnering til København.
 • Weekendsamlinger: Vi skal tilstræbe at holde en samling hver ca. halvanden måned. Første weekendsamling i år bliver den 5.-6. februar hos Jacob, herefter den 12.-13. marts et sted på Sjælland (Jacob finder en kro eller lignende), herefter et heldagsmøde 3. april hos Jan (skal evt. flyttes til 16.-17. april hvis Jan er i Berlin den 3. april). Herudover vil der være mulighed for planlægningsmøder i forbindelse med træningsturene til Gran Paradiso og Harzen.
 • Øvrige planlagte aktiviteter: Weekend 4: Jacob 1dags skitur til Sverige. Weekend 7: Jan vandretur i Sverige. Weekend 7-9: Jacob to uger ski i Canada. Weekend 9: Jan en uge i USA/Texas. Weekend 11-12 (påske): Jacob en uge på ski. Weekend 12: Jan fem dages vandretur i Sverige. Weekend 13: Jan evt. på weekendtur i Berlin med halvmarathon. Weekend 14: Jacob på skitur i Zillertal. Weekend 15: Jacob evt. på ungdomsskoletur til Söderåsen. Weekend 16: Jacob på laksetur til Mörrum.
  En oversigt over fælles planlagte aktiviteter blev udarbejdet.
 • Hjemmearbejde: Inden næste weekendsamling 5. februar udføres følgende opgaver: Jacob: kommer med oplæg til overnatning ved næstfølgende weekendsamling samt undersøger overnatningsmuligheder m.v. i forbindelse med Århus marathon. Jan: får bekræftet flyafgangen til Kathmandu, renskriver dagsplanen (plan A) for P05, laver udkast til turmuligheder fra HighCamp, undersøger muligheden af at få fragtet udstyr med bil til Lhasa samt afklarer hvorvidt han er i Berlin 3. april.
 • Næste møde: finder sted hos Jacob 5.-6. marts. Emner her vil være: Godkendelse af plan A, alternativ plan B i Rongbuk, prioritering af ture fra HighCamp, udkast til udstyrsliste, lokalitet for weekendsamling i marts, tidspunkt for weekendsamling i april, deltagere på turen til Gran Paradiso, hvad skal nås inden næste weekendsamling, samt løb 8 km.