Rongbuk Explorer
Bestigningsmuligheder

Det er på nuværende tidspunkt uvist om det kan lade sig gøre at etablere Base Camp øverst på NE Rongbuk Glacier i 6350m højde som planlagt. Omstændighederne kan gøre at det bliver nødvendigt at etablere BC i Middle Camp i stedet, 5850m højde. Der vil ikke være vanskeligheder forbundet med at nå fra Everest BC Nord (EBCN) op til Middle Camp, men ruten videre op til 6350m kan først endelig fastlægges når vi er nået frem til NE Rongbuk Glacier. Nedenstående kortudsnit (8,5 x 5,5 km) angiver det foreløbigt planlagte ruteforløb op til disse to lejre:

På begge sider af NE Rongbuk Glacier (Yuandong Rongpu Glacier) findes en række bjerge, hvoraf vi dog kun har kendskab til at fire af disse skulle være navngivet. Vi regner med at kunne nå at udforske tre-fire af disse bjerge i løbet af de 15 (16) dage der står til vores rådighed.
Nedenfor er angivet hvilke bjerge vi mener må kunne karakteriseres som selvstændige toppe, oplistet fra vest mod øst:

Nordsiden:
7113m Lixin Peak
6911m P
6886m P
7003m Dongfang Peak
6870m P
6988m P
6919m P
6644m P
6920m ca
7093m Kardachangri Peak
6273m P
6374m P
  Sydsiden:
7075m P
7069m P
6703m P
7283m Kardapu Peak
6612m P

På P05-mødet 13. marts 2005 blev det besluttet at de primære mål på turen skal være følgende:
PLAN A: P.6703 - Dongfang Peak 7003m - P.7075
PLAN B: P.6703 - Dongfang Peak 7003m
I begge tilfælde er planlagt en afsluttende bonustur til Kardachangri, enten til selve toppen eller til området E for dette.